Ik geef toestemming

Wilt u dat uw medische gegevens opgevraagd kunnen worden als u onverwacht bij de huisartsenpost komt of bij een andere apotheek medicijnen gaat halen?

Uw huisarts en apotheek mogen uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. En andere zorgverleners mogen de gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling. U kunt uw toestemming regelen door een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier in te leveren bij de huisartsenpraktijk. Of u kunt het mailen naar oostburg-cadzand@ezorg.nl

Download het toestemmingsformulier