Spoedgevallen

Bij levensbedreigende situaties belt u: 112.

Bij spoedeisende problemen tijdens de praktijkuren belt u ons praktijknummer:
0117-452121 kies 1

Tijdens avond-, nacht- en weekenduren belt u de Huisartsenpost             
0115 – 643 000